Profesionalūs statybų darbai – kas juos vykdo?

Daugumai statytojų jau ne paslaptis, kad statant naujus, rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios privaloma Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) pateikti pranešimą apie statybos pradžią bei pasamdytus (paskirtus) statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Profesionalūs statybų darbai privalo būti vykdomi tik statybų srities asų, turinčių ilgametę patirtį. Šiame straipsnyje atskleisime kas turi vykdyti statybos darbus. Taip pat pasakysime kada privalomas ir neprivalomas statybų draudimas.

Profesionalūs statybų darbai – kas  juos vykdo?

  • Rangovas. Statytojas turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą: rangos, ūkio ar mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu), statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Išimtis taikoma tik ypatingojo statinio statybos darbams, kuriuos privalo atlikti atestuotas rangovas.
  • Statinio statybos vadovas. Visais atvejais, išskyrus I grupės nesudėtingųjų statinių statybą, statinio statybos darbams turi vadovauti kompetentingas statinio statybos vadovas. Kai statybos darbus atlieka pasamdytas rangovas, jis ir paskiria šį vadovą. Kitu atveju paskirti (pasamdyti) šį statybos dalyvį yra statytojo pareiga.
  • Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Statinio statybos techninė priežiūra privaloma, kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais: statybos projektu, rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo projektu, griovimo aprašu. Teisės aktuose numatytos išimtys, kad, statant ne didesnį kaip 300 kv. m bendrojo ploto nesublokuotą vieno buto gyvenamąjį namą, pagalbinio ūkio paskirties pastatus ir (ar) nesudėtinguosius statinius ūkio būdu statinio statybos techninės priežiūros vadovo galima nesamdyti.
  • Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą privaloma paskirti (pasamdyti) statant, rekonstruojant ypatingąjį statinį ar statinį saugomoje teritorijoje, taip pat atliekant saugojamoje teritorijoje esančio statinio kapitalinį remontą. Kitais atvejais šis statybos dalyvis paskiriamas statytojo pageidavimu.

Kada privalomas ir neprivalomas statybų draudimas?

  • Jeigu statybos leidimą gavote iki 2016 12 30 – statybos draudimas nėra privalomas;
  • Statybos leidimas gautas po 2017 01 01 – statybos draudimas privalomas;
  • Jeigu pamiršote įsigyti draudimą, o namas jau pastatytas / statomas – draudimo polisą įsigyti galima ir vėliau.
  • 2017 metų sausio 1 dieną įsigaliojusiame statybos įstatyme atsirado prievolė vykdant visus statybos darbus apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu.

Apibendrinant, galima teigti, jog profesionalūs statybų darbai vykdomi tik kvalifikuotų (atestuotų) specialistų. Drąsiai kreipkitės į  įmones, turinčias minėtus statybų vadovus – jos tikrai padės pastatyti, rekonstruoti ar tiesiog atnaujinti  Jūsų svajonių gyvenamąjį namą ar bet kurį kitą, pavyzdžiui, modernų bei svarbų Jūsų miestui, pastatą!

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *