Mikroklimatas darbe ir darbuotojų įsitraukimas: kaip tai įtakoja darbuotojų pasitenkinimą darbu ir organizacijos sėkmę

Į darbo rinką ateinanti nauja darbuotojų karta kartu atsineša ir kitokį požiūrį į darbą, darbdavį, organizacinę kultūrą ir apskritai apie vertybes. Jei anksčiau pagrindinė ir labiausiai veikianti motyvacinė priemonė buvo atlygis, jo didinimas ar priedai, tai dabar ši priemonė nueina į antrą ar net trečią planą. Žinoma, reikia nesuklysti manant, jog šių dienų darbuotojui atlygis nėra svarbus. Šiandien kvalifikuotą darbuotoją bus sunku pritraukti, nepasiūlius jo žinias ir įgūdžius atitinkančio atlygio, visgi jis, vertindamas ir lygindamas darbdavius, atsižvelgs į kitus faktorius: darbuotojų įtrauktis, pasitenkinimas darbu, organizacijos mikroklimatas, tobulėjimo galimybės, papildomos darbdavio teikiamos naudos ir pan.

Šįkart dėmesį skirsime būtent darbuotojų įsitraukimo ir organizacijos mikroklimato svarbai bei įtakai, kuriant sėkmingas ir efektyvias organizacijas.

Darbuotojų įsitraukimas ir mikroklimatas darbe

Darbuotojų įsitraukimas reiškia emocinį įsipareigojimą organizacijai ir jos tikslams. Teigiamas darbo aplinkos mikroklimatas arba kitaip mikroklimatas darbe, apima bendrą atmosferą organizacijoje, įskaitant kolegų santykius, vadovavimo stilius ir darbo kultūrą. Kartu šie veiksniai vaidina lemiamą vaidmenį formuojant darbuotojo patirtį ir jo bendrą pasitenkinimą darbu.

Darbuotojų įsitraukimo įtaka organizacijos sėkmei

Įsitraukę darbuotojai pasižymi didesniu produktyvumu, kūrybiškumu ir lojalumu. Jie dirba ne tik dėl atlygio ar paaukštinimo, bet dėl organizacijos bei jos tikslų. Ši vidinė darbuotojų motyvacija skatina juos siekti daugiau nei tik reikia tiesioginiam darbui atlikti, ir toks noras bei pastangos reikšmingai prisideda prie organizacijos sėkmės.

Organizacijos mikroklimato įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu

Bendrąja prasme teigiamas mikroklimatas – tai emocinė aplinka, kurioje žmonės jaučiasi laimingi ir neįsitempę, vadinasi ore netvyro neigiamos emocijos ar apkalbos, nepasitenkinimas ir kiti neigiami aspektai, kurie veltui eikvoja žmonių emocinį resursą, ir trukdo nukreipti savo pastangas į efektyvų darbą ir vertės kūrimą.

Taigi aplinka, kurioje gera būti, skatina tarpusavio palaikymo ir įsitraukimo į darbą pojūtį. Toks pojūtis kuria atvirą komunikaciją, bendradarbiavimą ir tarpusavio pagarbą tarp darbuotojų, tarp vadovų ir darbuotojų. Formuojasi organizacinė kultūra, kurioje darbuotojai nebijo išsakyti savo nuomonės ir yra išgirsti, jiems suteikiamas grįžtamasis ryšys.

Tokia kultūra ir aplinka:

  • didina pasitenkinimą atliekamu darbu, kadangi jaučiama asmeninė atsakomybė ir atliekamo darbo prasmė;
  • mažina stresą bei konfliktus;
  • sumažėja darbuotojų kaita.

Koks ryšys tarp darbuotojų įsitraukimo ir organizacijos mikroklimato?

Santykis tarp darbuotojų įsitraukimo ir mikroklimato darbe yra sinergetinis. Teigiamas mikroklimatas padidina darbuotojų įsitraukimą į organizacijos veiklą ir valdymą, kadangi jie jaučiasi girdimi, vertinami ir palaikomos jų iniciatyvos. Ir atvirkščiai, įsitraukę darbuotojai prisideda prie teigiamo mikroklimato formavimo, nes jie sieka aukščiausių asmeninių rezultatų ir bendrų organizacijos tikslų, jie turi galimybes kurti inovacijas, kadangi egzistuoja tarpusavio palaikymo kultūra.

Darbuotojų įsitraukimo didinimo metodai

Darbuotojų įsitraukimas dažniausiai neįvyksta pats savaime. Darbuotojų įsitraukimo skatinimas ir didinimas turi būti įtrauktas į organizacijos strateginius tikslus, ir turi būti sudarytas planas, kaip organizacija, personalo valdymo specialistai ar komandų lyderiai sieks darbuotojų įsitraukimo gerinimo. Labiausiai praktikoje pripažinti ir veikiantys metodai:

  • Atvira ir savalaikė komunikacija su darbuotojais, apie organizacijos vertybes, misiją, viziją ir strateginius tikslus, bei kaip kiekvienas, dirbdamas savo tiesioginį ar jam paskirtą darbą, prisideda prie įmonės strategijos įgyvendinimo. Darbuotojai jausis labiau įsitraukę, kai žinos ir jaus didesnę prasmę, dėl kurios kiekvieną dieną ateina į darbą ir deda nuoširdžias pastangas pasiekti tikslų;
  • Darbuotojų indėlio pripažinimas ir apdovanojimas – tai labai svarbus momentas – pastebėti, pripažinti ir apdovanoti už jų atliktus darbus ar viršytus tikslus.
  • Galimybių augti ir tobulėti suteikimas. Kiekvienas darbuotojas, kaip žmogus turi savo stiprybes ir silpnybes, reikiamas kompetencijas ar įgūdžių stoką. Kai organizacija investuoja į darbuotoją ir suteikia jam galimybę tobulėti, tai didina to darbuotojo lojalumą ir tuo pačiu priklausymo organizacijai jausmą.

Siekiant efektyvaus darbuotojų įsitraukimo didinimo, pirmiausiai rekomenduojama išsiaiškinti, kuriame taške organizacija yra kalbamuoju momentu. Šiuo tikslu itin gerai pasitarnauja darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kuris leidžia diagnozuoti organizacijos būklę. Labai svarbu apmokyti vadovus ir HR specialistus tinkamai interpretuoti darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatus, kad pastarieji gebėtų padaryti tinkamas išvadas ir sudėlioti darbuotojų įsitraukimo didinimo veiksmų planą.

Palankaus organizacijos mikroklimato kūrimo metodai

Dažniausiai mikroklimato formavimuisi toną užduoda vadovai ir lyderiai. Neretai mikroklimatas susiformuoja savaime pagal organizacijoje vyraujančią vadovų ir darbuotojų elgseną, bendravimą, tai ypač būdinga mažoms organizacijoms. Vis dėlto mikroklimato formavimui ar keitimui reikia tikslingo dėmesio bei pastangų:

  • Darbuotojų ir nuomonių įvairovės bei įtraukties skatinimas;
  • Skaidrios komunikacijos užtikrinimas;
  • Tarpusavio pagarbos būtinybė;
  • Konstruktyvus konfliktų sprendimas.

Kokią įtaką darbuotojų pasitenkinimas darbu ir mikroklimatas turi organizacijos augimui?

Organizacija yra žmonių bendruomenė, dirbanti kartu. Žmonės, net ir darbe, lieka žmonėmis su savo emocijomis, nuotaikomis ir požiūriais. Dėl šios priežasties pastaraisiais metais dėmesys į darbuotojų emocinę sveikatą ir gerovę yra toks didelis. Net jei mes ir pasakysime, jog asmeninės darbuotojų problemos turi likti už organizacijos ribų, puikia suprantame, jog realybėje taip neįvyks, nes žmogus nėra mašina, kuri gali perjungti kitą režimą.

Lyderių ir kolegų mokėjimas bendrauti, suprasti, atjausti ir padėti, gebėjimas sutelkti bei motyvuoti komandos yra galinga ir efektyvi priemonė. Visi šie aukščiau išvardinti dalykai kuria tiek palankų mikroklimatą, tiek didina darbuotojų įsitraukimą ir atsakomybę. Darbuotojai nori dirbti tokioje organizacijoje, jie stengiasi užduotis atlikti kuo geriau ir tai leidžia organizacijoms įgyvendinti strategijas, augti ir plėstis.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *